Projekt PR BOHEMSCA je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

V roce 2019 získala společnost SNOWBALL s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt PR BOHEMSCA, místem realizace projektu je Praha. Hlavním cílem projektu je realizovat, pomocí public relations aktivit, pilotní cílenou a plánovanou komunikaci s veřejností.